Ciekawostka

Najpotężniejszy pień o największej masie drewna ma mamutowiec Sequoiadendron giganteum o nazwie General Sherman z Sequoia National Park (USA). Drzewo to przy 83,6 m wysokości i 8,25 m pierśnicy ma pień o objętości 1540 metrów sześciennych.

Ogłoszenia


OGŁOSZENIE

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ODBĘDZIE SIĘ 30 MARCA 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 12OGŁOSZENIE

POSZUKUJEMY OSOBY CHĘTNEJ DO ODPŁATNEGO PEŁNIENIA FUNKCJI GOSPODARZA OGRODU.OGŁOSZENIE

....Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu ogrodu w roku 2019

1. marzec planowany
2. kwiecień planowany
3. maj planowany
4. czerwiec planowany
5. lipiec planowany
6. sierpień planowany
7. wrzesień planowany
8. październik planowanyINFORMACJA

Możliwość zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży działek
na stronie internetowej i tablicach informacyjnych ogrodu.OGŁOSZENIE

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI INSTRUKTORA OGRODOWEGO
W SPOŁECZNYCH SŁUŻBACH INSTRUKTORSKICH.UWAGA !

Nie wolno bez zgody gospodarza sektora demontować wodomierza
oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych
ZAKUP, MONTAŻ I EWENTUALNĄ NAPRAWĘ WODOMIERZA ORAZ OBOWIĄZKOWĄ LEGALIZACJĘ CO 5 LAT DZIAŁKOWIEC DOKONUJE NA WŁASNY KOSZT
Legalizacja traci ważność:
1. Po upływie okresu ważności (5 lat)
2. W przypadku uszkodzenia wodomierza:niesprawności,uszkodzenia lub zniszczenia
cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającejSPALANIE NA DZIAŁKACH ZABRONIONE!

Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach
Za złamanie zakazu grozi KARA finansowa.
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym
może zostać ukarana mandatem o wysokości do 500 zł
lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Art.ust 191 z dnia 14.XII.2012 o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art.155 termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów
podlega karze aresztu lub grzywny.


Dojazd