Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Ogłoszenia


OGŁOSZENIE

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ODBĘDZIE SIĘ 30 MARCA 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 12OGŁOSZENIE

POSZUKUJEMY OSOBY CHĘTNEJ DO ODPŁATNEGO PEŁNIENIA FUNKCJI GOSPODARZA OGRODU.OGŁOSZENIE

....Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu ogrodu w roku 2019

1. marzec planowany
2. kwiecień planowany
3. maj planowany
4. czerwiec planowany
5. lipiec planowany
6. sierpień planowany
7. wrzesień planowany
8. październik planowanyINFORMACJA

Możliwość zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży działek
na stronie internetowej i tablicach informacyjnych ogrodu.OGŁOSZENIE

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI INSTRUKTORA OGRODOWEGO
W SPOŁECZNYCH SŁUŻBACH INSTRUKTORSKICH.UWAGA !

Nie wolno bez zgody gospodarza sektora demontować wodomierza
oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych
ZAKUP, MONTAŻ I EWENTUALNĄ NAPRAWĘ WODOMIERZA ORAZ OBOWIĄZKOWĄ LEGALIZACJĘ CO 5 LAT DZIAŁKOWIEC DOKONUJE NA WŁASNY KOSZT
Legalizacja traci ważność:
1. Po upływie okresu ważności (5 lat)
2. W przypadku uszkodzenia wodomierza:niesprawności,uszkodzenia lub zniszczenia
cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającejSPALANIE NA DZIAŁKACH ZABRONIONE!

Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach
Za złamanie zakazu grozi KARA finansowa.
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym
może zostać ukarana mandatem o wysokości do 500 zł
lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Art.ust 191 z dnia 14.XII.2012 o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art.155 termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów
podlega karze aresztu lub grzywny.


Dojazd