Ciekawostka

Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy niewielkie ilości fusów wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2018 r.
1. 200,00 zł - opłata w roku nabycia działki
2. 1903,00 zł - podwyższona opłata ogrodowaw roku nabycia praw do działki
3. 6,00 zł - roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie
posiadają prawo do tej samej działki - składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

OPŁATY OGRODOWE W 2018 r.
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "BUKOWINA" UCHWALONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

1. opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD: ...zł zł od metra kw. działki
2. opłata energetyczna:...zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
3. opłata wodna: ... zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
4. opłata za wywóz śmieci: ... zł od działki
5. roczna składka członkowska PZD: 6,00
6. roczna składka członkowska PZD: 3,00 zł (dla jednej osoby) jeżeli oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki
OPŁATĘ 2, 3 PŁACĄ DZIAŁKOWCY POSIADAJĄCY NA DZIAŁCE ENERGIĘ I WODĘ
MAŁŻONKOWIE POSIADAJĄCY PRAWO DO TEJ SAMEJ DZIAŁKI PŁACĄ JEDNĄ OPŁATĘ OGRODOWĄ

-TERMIN WNOSZENIA OPŁAT UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2018 r.-

Konto bankowe:ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

INFORMACJA ZUŻYCIA ENERGII ZAMIESZCZANA JEST NA TABLICACH OGRODU KWARTALNIE
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJI
ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY ZAMIEŚCIMY NA TABLICACH OGRODU W LISTOPADZIE
(PO OTRZYMANIU FAKTUR Z ZWiK)
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJIDojazd