Ciekawostka

Pojedynczy kwiat liliowca kwitnie tylko jeden dzień, a znane są też gatunki, których kwiaty otwierają się na jedną noc, zwane liliowcami nocnymi.

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2018 r.
1. 200,00 zł - opłata w roku nabycia działki
2. 1903,00 zł - podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia praw do działki
3. 6,00 zł - roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie
posiadają prawo do tej samej działki - składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

OPŁATY OGRODOWE W 2018 r.
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "BUKOWINA" UCHWALONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

1. opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD: 0,53 zł od metra kw. działki
2. opłata energetyczna:10,40 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
3. opłata wodna: 8,00 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
4. opłata za wywóz śmieci: 36 zł od działki
5. roczna składka członkowska PZD: 6,00
6. roczna składka członkowska PZD: 3,00 zł (dla jednej osoby) jeżeli oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki
OPŁATĘ 2, 3 PŁACĄ DZIAŁKOWCY POSIADAJĄCY NA DZIAŁCE ENERGIĘ I WODĘ
MAŁŻONKOWIE POSIADAJĄCY PRAWO DO TEJ SAMEJ DZIAŁKI PŁACĄ JEDNĄ OPŁATĘ OGRODOWĄ

-TERMIN WNOSZENIA OPŁAT UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2019 r.-

Konto bankowe:ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

INFORMACJA ZUŻYCIA ENERGII ZAMIESZCZANA JEST NA TABLICACH OGRODU KWARTALNIE
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJI
ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY ZAMIEŚCIMY NA TABLICACH OGRODU W LISTOPADZIE
(PO OTRZYMANIU FAKTUR Ze ZWiK)
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJIDojazd