Ciekawostka

Najpotężniejszy pień o największej masie drewna ma mamutowiec Sequoiadendron giganteum o nazwie General Sherman z Sequoia National Park (USA). Drzewo to przy 83,6 m wysokości i 8,25 m pierśnicy ma pień o objętości 1540 metrów sześciennych.

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2018 r.
1. 200,00 zł - opłata w roku nabycia działki
2. 1903,00 zł - podwyższona opłata ogrodowaw roku nabycia praw do działki
3. 6,00 zł - roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie
posiadają prawo do tej samej działki - składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

OPŁATY OGRODOWE W 2018 r.
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "BUKOWINA" UCHWALONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

1. opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD: ...zł zł od metra kw. działki
2. opłata energetyczna:...zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
3. opłata wodna: ... zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
4. opłata za wywóz śmieci: ... zł od działki
5. roczna składka członkowska PZD: 6,00
6. roczna składka członkowska PZD: 3,00 zł (dla jednej osoby) jeżeli oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki
OPŁATĘ 2, 3 PŁACĄ DZIAŁKOWCY POSIADAJĄCY NA DZIAŁCE ENERGIĘ I WODĘ
MAŁŻONKOWIE POSIADAJĄCY PRAWO DO TEJ SAMEJ DZIAŁKI PŁACĄ JEDNĄ OPŁATĘ OGRODOWĄ

-TERMIN WNOSZENIA OPŁAT UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2018 r.-

Konto bankowe:ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

INFORMACJA ZUŻYCIA ENERGII ZAMIESZCZANA JEST NA TABLICACH OGRODU KWARTALNIE
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJI
ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY ZAMIEŚCIMY NA TABLICACH OGRODU W LISTOPADZIE
(PO OTRZYMANIU FAKTUR Z ZWiK)
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJIDojazd