Ciekawostka

Najgłośniejszą rośliną jest pochodząca z Ameryki Środkowej i Południowej Hura crepitans. Owocami tego drzewa są suche torebki, które po osiągnięciu dojrzałości pękają z hukiem podobnym do wystrzału z broni palnej. Energia wyzwolona przy pękaniu owocu pozwala wyrzucić nasiona na odległość kilkunastu metrów.

Strona główna

OGŁOSZENIE
INFORMUJEMY O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DO ODCZYTU
TERMIN ODCZYTU WODOMIERZY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:
22-10-2016 w godz: 11-14
i 23-10-2016 w godz: 11-14
DZIAŁKOWCY,KTÓRZY NIE BĘDĄ MOGLI UDOSTĘPNIĆ W W/W TERMINIE WODOMIERZY DO ODCZYTU
PROSZENI SĄ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM,O KONTAKT Z GOSPODARZEM OGRODU
TEL.SEKTOR A i B: 661 147 390
TEL.SEKTOR C: 605 053 942
TEL.SEKTOR D: 510 972 162
UNIEMOŻLIWIENIE DOSTĘPU I BRAK KONTAKTU,SPOWODUJE NALICZENIE ZUŻYCIA WODY Z RYCZAŁTU
ZAMKNIĘCIE WODY NASTĄPI W DNIU 29-10-2016r
Wodomierze montowane w 2011r.i starsze podlegają wymianie lub legalizacji do dnia 30-03-2017
Demontaż możliwy po zamknięciu wody w obecności gospodarza ogrodu

Zarząd

INFORMACJA
Informujemy,że Kancelaria Prezydenta Miasta Szczecina pismem z dnia 16.02.2016
znak WMiRSPN-V.6845.80.2015.BM UNP:87289/WMiRSPN/-0/15 potwierdziła decyzję z dn 18.lipca 1983r
znak GT.045/14/79/83 przekazującą PZD tereny przy ul.Radosnej 5 i 6
,Chojnickiej 37,Promiennej 3a
o łącznej powierzchni 8,4160 ha na okres stały z przeznaczeniem na założenie
pracowniczych ogrodów działkowych
Powyższa decyzja jest ostateczna
Równocześnie zawiadomieniem z dnia 15 marca 2016r i 11 marca 2016
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Wydział Ksiąg Wieczystych
na podstawie art.626(10)paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego
dokonał wpisu terenu terenu ogrodu do ksiąg wieczystych
JESTEŚMY OGRODEM STAŁYM !
********************************************************
PRZYPOMINAMY
Wobec działkowców,którzy nieprzestrzegają prawa poprzez nieterminowe
regulowanie zobowiązań finansowych(nagminne).
Zarząd zgodnie z ustawą z 13.XII.2013r,podejmie działania zmierzające do
wypowiedzenia prawa do działki.
Nie odbieranie przesyłki pocztowej nie wstrzymuje postępowania wobec działkowca.
********************************************************

Dojazd