Jesteśmy ogrodem stałym!

Informujemy,
że Kancelaria Prezydenta Miasta Szczecina pismem z dnia 16.02.2016 (znak WMiRSPN-V.6845.80.2015.BM UNP:87289/WMiRSPN/-0/15) potwierdziła decyzję z dn 18 lipca 1983 r. (znak GT.045/14/79/83) przekazującą PZD tereny przy: ul. Radosnej 5 i 6, Chojnickiej 37, Promiennej 3 a (o łącznej powierzchni 8,4160 ha) na okres stały z przeznaczeniem na założenie pracowniczych ogrodów działkowych.
Powyższa decyzja jest ostateczna.

Równocześnie zawiadomieniem z dnia 15 marca 2016 r. i 11 marca 2016
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626 (10) §1 kodeksu postępowania cywilnego dokonał wpisu terenu ogrodu do ksiąg wieczystych.