Ciekawostka

Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy niewielkie ilości fusów wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

Strona główna

OGŁOSZENIE
INFORMUJEMY O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DO ODCZYTU
TERMIN ODCZYTU WODOMIERZY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:
22-10-2016 w godz: 11-14
i 23-10-2016 w godz: 11-14
DZIAŁKOWCY,KTÓRZY NIE BĘDĄ MOGLI UDOSTĘPNIĆ W W/W TERMINIE WODOMIERZY DO ODCZYTU
PROSZENI SĄ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM,O KONTAKT Z GOSPODARZEM OGRODU
TEL.SEKTOR A i B: 661 147 390
TEL.SEKTOR C: 605 053 942
TEL.SEKTOR D: 510 972 162
UNIEMOŻLIWIENIE DOSTĘPU I BRAK KONTAKTU,SPOWODUJE NALICZENIE ZUŻYCIA WODY Z RYCZAŁTU
ZAMKNIĘCIE WODY NASTĄPI W DNIU 29-10-2016r
Wodomierze montowane w 2011r.i starsze podlegają wymianie lub legalizacji do dnia 30-03-2017
Demontaż możliwy po zamknięciu wody w obecności gospodarza ogrodu

Zarząd

INFORMACJA
Informujemy,że Kancelaria Prezydenta Miasta Szczecina pismem z dnia 16.02.2016
znak WMiRSPN-V.6845.80.2015.BM UNP:87289/WMiRSPN/-0/15 potwierdziła decyzję z dn 18.lipca 1983r
znak GT.045/14/79/83 przekazującą PZD tereny przy ul.Radosnej 5 i 6
,Chojnickiej 37,Promiennej 3a
o łącznej powierzchni 8,4160 ha na okres stały z przeznaczeniem na założenie
pracowniczych ogrodów działkowych
Powyższa decyzja jest ostateczna
Równocześnie zawiadomieniem z dnia 15 marca 2016r i 11 marca 2016
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Wydział Ksiąg Wieczystych
na podstawie art.626(10)paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego
dokonał wpisu terenu terenu ogrodu do ksiąg wieczystych
JESTEŚMY OGRODEM STAŁYM !
********************************************************
PRZYPOMINAMY
Wobec działkowców,którzy nieprzestrzegają prawa poprzez nieterminowe
regulowanie zobowiązań finansowych(nagminne).
Zarząd zgodnie z ustawą z 13.XII.2013r,podejmie działania zmierzające do
wypowiedzenia prawa do działki.
Nie odbieranie przesyłki pocztowej nie wstrzymuje postępowania wobec działkowca.
********************************************************

Dojazd