Opłaty

Opłaty ogrodowe dla nowych działkowców w 2024 r.

      300,00 zł – opłata w roku nabycia działki

        1 712,00 zł – opłata inwestycyjna w roku nabycia praw do działki

Opłaty ogrodowe za 2024 r.:

  • opłata ogrodowa za m² :       0,91 zł  / pomnożona przez wielkość działki

  • opłata wodna:                  0,81 zł / od działki podłączonej do sieci 

  • opłata energetyczna:           1,17 zł / od działki podłączonej do sieci 

  • opłata odpady komunalne :     124,38 zł / od działki

  • składka członkowska:       6,00 zł – roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki – składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 30 czerwca 2024 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

 

Informacje dot. opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wody:

informacje będą przekazywane działkowcom w formie elektronicznej (e-maile) lub pocztowej (imienne listy) po spisaniu liczników energii elektrycznej i wodomierzy;

termin płatności należnych kwot – 14 dni od otrzymania informacji.