Opłaty

Opłaty ogrodowe dla nowych działkowców w 2023 r.

      300,00 zł – opłata w roku nabycia działki

   1 878,00 zł – opłata inwestycyjna w roku nabycia praw do        działki

Opłaty ogrodowe za 2023 r.:

  • opłata ogrodowa:          0,89 zł / m² działki

  • opłata wodna:               4,69 zł / działka

  • opłata energetyczna:      8,08 zł / działka

  • wywóz śmieci:            151,64 zł / działka

  • składka członkowska:   6,00 zł – roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki – składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 30 czerwca 2023 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

 

Informacje dot. opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wody:

informacje będą przekazywane działkowcom w formie elektronicznej (e-maile) lub pocztowej (imienne listy) po spisaniu liczników energii elektrycznej i wodomierzy;

termin płatności należnych kwot – 14 dni od otrzymania informacji.