Opłaty

Opłaty ogrodowe dla nowych działkowców w 2022 r.

   200,00 zł – opłata w roku nabycia działki

   1 959,00 zł – opłata inwestycyjna w roku nabycia praw do działki

Opłaty ogrodowe za 2022 r.:

  • opłata ogrodowa:        0,72 zł / m² działki

  • opłata wodna:             1,00 zł / działka

  • opłata energetyczna:   1,00 zł / działka,

  • wywóz śmieci:            73,70 zł / działka

  • składka członkowska:   6,00 zł – roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki – składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 30 czerwca 2022 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

 

Informacje dot. opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wody:

informacje będą przekazywane działkowcom w formie elektronicznej (e-maile) lub pocztowej (imienne listy) po spisaniu liczników energii elektrycznej i wodomierzy;

termin płatności należnych kwot – 14 dni od otrzymania informacji.