Opłaty

Opłaty ogrodowe dla nowych działkowców w 2019 r.

 1. 200,00 zł – opłata w roku nabycia działki
 2. 1903,00 zł – podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia praw do działki
 3. 6,00 zł – roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki – składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

Opłaty ogrodowe w 2019 r.

opłaty obowiązujące w ROD „Bukowina” uchwalone przez walne zebranie

 1. opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD: 0,53 zł od metra kw. działki
 2. opłata energetyczna: 10,40 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
 3. opłata wodna: 8,00 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
 4. opłata za wywóz śmieci: 36 zł od działki
 5. roczna składka członkowska PZD: 6,00
 6. roczna składka członkowska PZD: 3,00 zł (dla jednej osoby) jeżeli oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki

  Opłatę 2, 3 płacą działkowcy posiadający na działce energię i wodę.
  Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki płacą jedną opłatę ogrodową.

Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

Informacja zużycia energii
zamieszczana jest na tablicach ogrodu kwartalnie, termin płatności należnych kwot – 14 dni od ukazania się informacji

Rozliczenie zużycia wody
zamieścimy na tablicach ogrodu w listopadzie (po otrzymaniu faktur ze zwik), termin płatności należnych kwot – 14 dni od ukazania się informacji