Komisja rewizyjna

Przewodniczący:
Zenon Murawski

Z-ca Przewodniczącego:
Krystyna Wybańska

Sekretarz:
Maria Baszczuk

 

Kontakt:

+48 693 219 712