Komisja rewizyjna

Przewodniczący:
Zenon Murawski

Z-ca Przewodniczącego:
Maria Baszczuk

Członek: 
Krystyna Wybańska