Ogłoszenia

                                                                     2022-11-19

INFORMACJA – dot. odbioru zdelegalizowanych wodomierzy

       Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się z uprzejmą do wszystkich działkowców, którzy chcą odebrać swoje stare wodomierze, zdjęte w tym roku przy wymianie, o ich odebranie w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2022 r. . Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Prezes – p. Elżbietą Gozdek-Pawłowską.

Po tym terminie pozostałe nieodebrane wodomierze zostaną zutylizowane.

Zarząd ROD „Bukowina”

                                                                   2022-10-23

INFORMACJA – dot. zakręcenia zaworów wodnych na okres zimowy 2022/2023

       Zarząd ROD „Bukowina” informuje, że w dniu 19 listopada 2022 od godz. 11:00 będą zakręcane zawory główne wody na wszystkich sektorach: A, C, D.

Uprzejmie prosimy o obecność działkowców w celu odczytu liczników wody. Działkowców nieobecnych uprzejmie prosimy o przesłanie zdjęcia licznika z wyraźnym stanem zużycia wody oraz widoczną plombą lub dostarczenie wym. informacji w innej formie (e-mail, sms, list pocztowy / informacja w formie pisemnej wrzucona do skrzynki Zarządu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r..

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                     2022-08-20

INFORMACJA – WAŻNE!

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego przedłużył do 25 sierpnia br. zakaz bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi wodami Odry, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej, wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi, przez które Odra przepływa, a także korzystania z tych wód. PZD Okręg w Szczecinie informuje, że powyższy zakaz dotyczy również działkowców użytkujących działki w ROD zlokalizowanych w/w miejscach.

Informujemy także, że w najbliższym czasie planowane są rygorystyczne kontrole ogrodów działkowych w zakresie zrzutu ścieków do gruntu. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia środowiska użytkownik działki będzie podlegał karze grzywny oraz zostanie pozbawiony prawa do działki.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                     2022-07-30

ZAPROSZENIE 

Zarząd ROD „Bukowina” w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkich działkowców na Dzień Działkowca, który odbędzie się
w dniu 03.09.2022 o godz. 11:00 na placu przed siedzibą Zarządu.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                   2022-06-05

INFORMACJA – WAŻNE!

Informujemy, że do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku)  Deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem PZD i złożenie wypełnionej deklaracji osobiście w Urzędzie lub przez internet:

http://pzd.pl/artykuly/25473/111/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-6-lipca-2021-r-w-sprawie-obowiazku-zglaszania-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-Centralnej-Ewidencji-Emisyjnosci-Budynkow.html

Kwestionariusze można odebrać osobiście u p. Prezes – Elżbiety Gozdek-Pawłowskiej. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z p. Prezes (+48 505 649 390).

Zarząd ROD „Bukowina”

                                                                  2022-06-05

INFORMACJA – dot. przeglądu działek 

Informujemy, że w dniu 18.06.2022 w godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się coroczny przegląd działek.

Prosimy, w miarę możliwości, o obecność działkowców na swoich działkach.

Zarząd ROD „Bukowina”

                                                                  2022-06-05

INFORMACJA – dot. wymiany liczników elektrycznych

Informujemy, że w ROD „Bukowina” odbędzie się wymiana liczników elektrycznych, którym upłynął termin legalizacji.

Koszt wymiany ponosi działkowiec. Informację o koszcie wymiany działkowcy otrzymają drogą korespondencyjną.

Zarząd ROD „Bukowina”

                                                      2022-02-12

INFORMACJA – dot. wymiany wodomierzy

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się do wszystkich działkowców      z prośbą o sprawdzenie daty legalizacji wodomierzy na swoich działkach oraz ich niezwłoczną wymianę, jeżeli termin legalizacji się zakończył.

Legalizację sprawdza się na ekranie wodomierza, np. CE M16 oznacza rok produkcji 2016. Okres legalizacji wynosi 5 lat. Na przykładowym urządzeniu legalizacja skończyła się w 2021 roku. Wodomierz jest do wymiany.

Wymianę wodomierza działkowiec wykonuje na własny koszt i zgłasza ten fakt do Zarządu w celu założenia plomby i spisania numeru.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                             2021-11-06

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Bukowina” poszukuje chętnego działkowca na stanowisko Skarbnika Zarządu w celu prowadzenia spraw finansowych (rozliczeń działkowców).

Zgłoszenia należy przysyłać w formie e-mail na adres: rod@ogrodbukowina.pl do 19.11.2021 r.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                                       2020-09-26

INFORMACJA – PILNE!

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie na adres e-mail : rod@ogrodbukowina.pl aktualnych danych kontaktowych każdego działkowca: nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W treści prosimy wskazać, której działki wymienione dane kontaktowe mają dotyczyć. Informacje te są niezbędne do kontaktu Zarządu ROD z działkowcem (m.in. przesyłania informacji dot. należnych opłat). 

Dodatkowo informujemy, że zostały uruchomione dyżury telefoniczne Zarządu ROD „Bukowina” – w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00 (Prezes, Skarbnik).  Ze względu na panującą sytuację pandemiczną w kraju preferowanym kontaktem z Zarządem jest kontakt e-mail, telefoniczny (w godzinach dyżuru) lub za pośrednictwem pism włożonych do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Zarządu. 

Zarząd ROD „Bukowina”