Ogłoszenia

                                                                     2022-03-28

INFORMACJA – dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2022 roku

Informujemy, że w dniu 2022-05-07 o godz. 10:00 na placu przed biurem Zarządu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze.

Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum działkowców do podjęcia Uchwał, ustala się drugi termin zebrania na dzień 2022-05-07 o godz. 10:30.

W dniach 22-23.04.2022 w godz. 10:00 – 12:00 w biurze Zarządu zostaną wyłożone do wglądu dla działkowców dokumenty za rok 2021. 

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                   2022-03-28

INFORMACJA – dot. napełnienia sieci wodociągowej

Informujemy, że w dniu 2022-04-02 od godz. 11:00 na sektorach A, D zostaną odkręcone zawory sieci wodociągowej na sezon 2022 r. . Uprzejmie prosimy o obecność działkowców na działkach i sprawdzenie szczelności swoich instalacji (szczególnie po wymianie wodomierzy).

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                       2022-02-26

INFORMACJA – dot. wymiany wodomierzy c.d.

Informujemy, że wodomierze, których termin legalizacji się zakończył, należy wymienić do 19.03.2022 r. , jeszcze przed napełnieniem wody w sieci i rozpoczęciem sezonu w 2022 roku.

W dniu 26.03.2022 wszystkie nowe wodomierze zostaną zaplombowane, zgodnie z planem:

  • sektor A – godz. 09:00 – 11:00;
  • sektor D – godz. 11:00 – 14:00.

Prosimy o jak najszybszą realizację tego tematu, ponieważ rozpoczęcie sezonu 2022 roku i napełnienie wody w sieci ROD „Bukowina” uzależnione jest od wymiany wszystkich wodomierzy, których legalizacja upłynęła.

Przypominamy, że wymianę wodomierzy działkowcy wykonują na koszt własny. Po wymianie wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu do Zarządu.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                           2022-02-12

INFORMACJA – dot. wymiany wodomierzy

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się do wszystkich działkowców      z prośbą o sprawdzenie daty legalizacji wodomierzy na swoich działkach oraz ich niezwłoczną wymianę, jeżeli termin legalizacji się zakończył.

Legalizację sprawdza się na ekranie wodomierza, np. CE M16 oznacza rok produkcji 2016. Okres legalizacji wynosi 5 lat. Na przykładowym urządzeniu legalizacja skończyła się w 2021 roku. Wodomierz jest do wymiany.

Wymianę wodomierza działkowiec wykonuje na własny koszt i zgłasza ten fakt do Zarządu w celu założenia plomby i spisania numeru.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                             2021-11-06

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Bukowina” poszukuje chętnego działkowca na stanowisko Skarbnika Zarządu w celu prowadzenia spraw finansowych (rozliczeń działkowców).

Zgłoszenia należy przysyłać w formie e-mail na adres: rod@ogrodbukowina.pl do 19.11.2021 r.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                               

                                                                                       2020-09-26

INFORMACJA – PILNE!

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie na adres e-mail : rod@ogrodbukowina.pl aktualnych danych kontaktowych każdego działkowca: nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W treści prosimy wskazać, której działki wymienione dane kontaktowe mają dotyczyć. Informacje te są niezbędne do kontaktu Zarządu ROD z działkowcem (m.in. przesyłania informacji dot. należnych opłat). 

Dodatkowo informujemy, że zostały uruchomione dyżury telefoniczne Zarządu ROD „Bukowina” – w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00 (Prezes, Skarbnik).  Ze względu na panującą sytuację pandemiczną w kraju preferowanym kontaktem z Zarządem jest kontakt e-mail, telefoniczny (w godzinach dyżuru) lub za pośrednictwem pism włożonych do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Zarządu. 

Zarząd ROD „Bukowina”