Ogłoszenia

Ze względu na ustawę o RODO nie możemy zamieścić list z rozliczeniem za wodę na tablicach ogłoszeń.

Ponieważ poprzedni zarząd nie przekazał Zarządowi Komisarycznemu dostępu do poprzedniego e-mail zawierającego adresy działkowców, prosimy o zadawanie pytań o bieżące opłaty na adres: rod@ogrodbukowina.pl

Udzielimy odpowiedzi na wszystkie zapytania i zdobędziemy zweryfikowane adresy na przyszłość.

Zarząd komisaryczny ROD BUKOWINA