Ogłoszenia

                                                                                                2021-09-21

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2021

11 września 2021 na terenie ROD „Bukowina” został zorganizowany Dzień Działkowca 2021.
Podczas uroczystości zasłużonym działkowcom wręczono honorowe wyróżnienia z okazji 40-lecia PZD oraz odznaki „Za Zasługi dla ROD”. W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd
w lipcu’21 przeglądu działek, wybrani działkowcy otrzymali dyplomy i nagrody za wzorowo utrzymane działki.
Piękna pogoda sprzyjała uroczystości. Dostarczony catering zapewnił smaczny poczęstunek. Przy ognisku można było upiec kiełbaski. Na szczególne wyróżnienie u wszystkich działkowców zasłużył przepiękny, misternie i z niezwykle starannymi detalami wykonany chleb – przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez piekarnię Pana Dariusza Śmiecińskiego.
BARDZO DZIĘKUJEMY!
Dla dzieci wydzielono oddzielny stolik z poczęstunkiem oraz zapewnieniem kolorowanek. Najładniejsze rysunki zostały nagrodzone ciekawymi książeczkami edukacyjnymi.
 
Miło było spotkać się osobiście w tak sympatycznym gronie, porozmawiać, wymienić uwagi, spostrzeżenia…
Bardzo dziękujemy za liczne przybycie oraz radosną, miłą
i kulturalną atmosferę spotkania.
Do zobaczenia w przyszłym roku !!!
 
Zarząd ROD „Bukowina”
 

                                                                                      2021-06-27 

INFORMACJA – przegląd działek

W dniu 24 lipca 2021 r. w godz. 11:00 – 15:00 zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd działek.

Komisja w szczególności zwróci uwagę na:

  • usytuowanie altany;
  • ogrodzenie – stan techniczny; zgodny z Regulaminem ROD;
  • aktualny stan drzew i krzewów; nasadzenia zgodne z Regulaminem ROD;
  • kompostownik;
  • numer działki – czy jest widoczny;
  • porządek i ład na działce oraz na alejkach wokół działki (koszenie alejki na połowie jej szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony – § 67 pkt. 1,3 Regulaminu ROD). 

Jednocześnie prosimy, aby działkowcy wymienionych działek byli obecni na swoich działkach w trakcie przeglądu:

  • A -1, A – 4, A – 5, A – 13, A- 18, A – 19;
  • C – 19, C – 33, C- 34, C – 39;
  • D – 5, D – 16, D – 35, D – 37, D – 43.

Prosimy o wyeliminowanie na swoich działkach wszelkich nieprawidłowości.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                                     2021-05-31 

INFORMACJA – Jubileusz 40-lecia PZD

W dniu 06.05.2021 odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD inaugurujące Jubileusz 40-lecia Związku, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Zachęcamy do przeczytania informacji na ten temat, znajdującej się w internecie na stronach PZD:

http://pzd.pl/artykuly/25259/188/Uroczyste-VIII-posiedzenie-Krajowej-Rady-PZD-w-40-ta-rocznice-powstania-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow.html

Zarząd ROD „Bukowina”

                                                                                                 

                                                                                       2020-09-26

INFORMACJA – PILNE!

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie na adres e-mail : rod@ogrodbukowina.pl aktualnych danych kontaktowych każdego działkowca: nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W treści prosimy wskazać, której działki wymienione dane kontaktowe mają dotyczyć. Informacje te są niezbędne do kontaktu Zarządu ROD z działkowcem (m.in. przesyłania informacji dot. należnych opłat). 

Dodatkowo informujemy, że zostały uruchomione dyżury telefoniczne Zarządu ROD „Bukowina” – w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00 (Prezes, Skarbnik).  Ze względu na panującą sytuację pandemiczną w kraju preferowanym kontaktem z Zarządem jest kontakt e-mail, telefoniczny (w godzinach dyżuru) lub za pośrednictwem pism włożonych do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Zarządu. 

Zarząd ROD „Bukowina”