Ogłoszenia

        Drodzy Działkowcy! 

W związku z obowiązkiem nadania nazw alejkom ogrodu, Zarząd prosi o składanie swoich propozycji nazw alejek. Proponowane nazwy prosimy składać:

 • do skrzynki przy Zarządzie
 • do skrzynki na listy przy ulicy Chojnickiej 
 • lub wysyłać mailowo

W treści propozycji prosimy o wpisanie numeru swojej działki  oraz sektora, którego dotyczy propozycja.

Termin składania mija 15.07.2024r.

Życzymy kreatywności i miej zabawy 🙂

 

 

Nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:

                                                                               

                                                                                        2024-04-04

WAŻNE !

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd ROD „Bukowina” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 27.04.2024 na placu przed biurem Zarządu ROD „Bukowina” w Szczecinie.  Początek obrad:

 • w I terminie – godz. 11:00,
 • w II terminie – godz. 11:30.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach: 12.04.2024 oraz 13.04.2024 w godz. 11:00 – 13:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich działkowców!

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                   2023-11-12

OGŁOSZENIE – dot. zamknięcia sieci wodociągowej

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2023 r (sobota) nastąpi zamknięcie sieci wodociągowej ogrodu na wszystkich sektorach ROD „Bukowina” w Szczecinie:

 • sektor C – godz. 09:00
 • sektor A – godz. 09:30
 • sektor D – godz. 12:00

Uprzejmie prosimy o obecność działkowców na swoich działkach na sektorach A i D.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                  2023-08-26

40-lecie ROD „Bukowina” w Szczecinie 

serdecznie zapraszamy na działkowy piknik Dzień Działkowca z okazji jubileuszu 40-lecia ROD „Bukowina” w Szczecinie, który odbędzie się w dniu 2023-09-09 o godz. 13:00 na placu ogrodu przed biurem Zarządu (wejście od ul. Sąsiedzkiej).

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                  2023-07-02

Informacja – dot. spotkania działkowców

Zarząd ROD „Bukowina” w Szczecinie zaprasza wszystkich działkowców w dniu 15.07.2023 o godz. 12:00 na spotkanie integracyjno-informacyjne, na którym omawiana będzie organizacja Dnia Działkowca 2023 r. i obchody 40-lecia Ogrodu.

Spotkanie odbędzie się przed Biurem Zarządu. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych działkowców!

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                      2023-06-08

OGŁOSZENIE – dot. przeglądu wodomierzy

Zarząd ROD „Bukowina” informuje, że w dniu 17.06.2023 (sobota) w godz. 11:00 – 15:00 dokona przeglądu wodomierzy na wszystkich sektorach.

Prosimy działkowców o obecność na swojej działce i udostępnienie wodomierzy do kontroli.   

Zarząd ROD „Bukowina”

 

 

                                                                   2023-03-31

Ważne – informacja dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2023 roku 

Zarząd ROD „Bukowina” w Szczecinie zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 29.04.2023 r. na placu przed biurem Zarządu (wejście od ul. Sąsiedzkiej).

Początek obrad :

  • w I terminie – godz. 11:00,
  • w II terminie – godz. 11:30.

Materiały sprawozdawcze do wglądu dla uprawnionych do głosowania działkowców będą wyłożone w dniach: 15.04.2023 i 16.04.2023 w godz. 12:00 – 14:00 w biurze Zarządu ROD „Bukowina”.

Zarząd ROD „Bukowina” 

 

                                                             2023-03-20

INFORMACJA – dot. napełnienia sieci wodnej

Zarząd ROD „Bukowina” informuje, że w dniu 01.04.2023 będzie napełniana sieć wodna na wszystkich sektorach ogrodu:

 • godz. 10:00 – sektor A;
 • godz. 10:30 – sektor C;
 • godz. 12:00 – sektor D.                                                   

W związku z powyższym prosimy o obecność wszystkich działkowców w wymienionym terminie w celu sprawdzenia szczelności i prawidłowości przepływu wody na terenie swoich działek. 

Zarząd ROD „Bukowina”

  

                                                                 2022-02-12

INFORMACJA – dot. wymiany wodomierzy

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się do wszystkich działkowców      z prośbą o sprawdzenie daty legalizacji wodomierzy na swoich działkach oraz ich niezwłoczną wymianę, jeżeli termin legalizacji się zakończył.

Legalizację sprawdza się na ekranie wodomierza, np. CE M16 oznacza rok produkcji 2016. Okres legalizacji wynosi 5 lat. Na przykładowym urządzeniu legalizacja skończyła się w 2021 roku. Wodomierz jest do wymiany.

Wymianę wodomierza działkowiec wykonuje na własny koszt i zgłasza ten fakt do Zarządu w celu założenia plomby i spisania numeru.

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                             2021-11-06

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Bukowina” poszukuje chętnego działkowca na stanowisko Skarbnika Zarządu w celu prowadzenia spraw finansowych (rozliczeń działkowców).

Wszystkie zgłoszenia należy przysyłać w formie e-mail na adres: rod@ogrodbukowina.pl

Zarząd ROD „Bukowina”

 

                                                                                       2020-09-26

INFORMACJA – PILNE!

Zarząd ROD „Bukowina” zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie na adres e-mail : rod@ogrodbukowina.pl aktualnych danych kontaktowych każdego działkowca: nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W treści prosimy wskazać, której działki wymienione dane kontaktowe mają dotyczyć. Informacje te są niezbędne do kontaktu Zarządu ROD z działkowcem (m.in. przesyłania informacji dot. należnych opłat). 

Dodatkowo informujemy, że zostały uruchomione dyżury telefoniczne Zarządu ROD „Bukowina” – w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00 (Prezes).  Preferowanym kontaktem z Zarządem jest kontakt e-mail, telefoniczny (w godzinach dyżuru) lub za pośrednictwem pism włożonych do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Zarządu. 

Zarząd ROD „Bukowina”