Ogłoszenia

Informujemy, że odczyt wodomierzy i opróżnienie instalacji wodnej nastąpi w następujących terminach:
• Sektor A i C w dniu 09.11.2019 r. w godzinach: 11.00 – 13.00
• Sektor D w dniu 10.11.2019 r. w godzinach: 11.00 – 13.00
Prosimy o obecność na działkach w celu umożliwienia dostępu do wodomierzy.
Zarząd komisaryczny ROD


Sprzedam działkę rekreacyjną
w sektorze D w Podjuchach. Wejście od ul. Sąsiedzkiej (koło gazowni).
Nr. działki: 64. Działka jest wyposażona w wodę, prąd całoroczny i świeżo wyremontowaną murowaną altanę.
Telefon kontaktowy: 724 440 414


Poszukujemy
osoby chętnej do odpłatnego pełnienia funkcji gospodarza ogrodu.


Możliwość zamieszczania ogłoszeń
o sprzedaży działek na stronie internetowej i tablicach informacyjnych ogrodu.


Poszukujemy chętnych
do pełnienia funkcji instruktora ogrodowego w społecznych służbach instruktorskich.


UWAGA!
Nie wolno bez zgody gospodarza sektora demontować wodomierza oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.
Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat działkowiec dokonuje na własny koszt.
Legalizacja wodomierza traci ważność:
1. po upływie okresu ważności (5 lat)
2. w przypadku uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.


SPALANIE NA DZIAŁKACH ZABRONIONE!
Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi KARA finansowa. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem o wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Art.ust 191 z dnia 14.XII.2012 o odpadach mówi:
„Kto wbrew przepisowi art.155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.”