Ogłoszenia

Ze względu na ustawę o RODO nie możemy zamieścić list z rozliczeniem za wodę na tablicach ogłoszeń.

Prosimy o zadawanie pytań o bieżące opłaty na adres: rod@ogrodbukowina.pl

Udzielimy odpowiedzi na wszystkie zapytania.

Zarząd komisaryczny ROD BUKOWINA