Zarząd ROD

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska

Vice-Prezes Zarządu:
Jacek Rokiczan

Skarbnik Zarządu:
Danuta Wancerz

Sekretarz Zarządu:
Marzena Sadowska-Serafin

Członek Zarządu:
Krystyna Jasztal