Zarząd ROD

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska

Z-ca Prezesa Zarządu:
Krystyna Dorawa

Skarbnik Zarządu:

Sekretarz Zarządu:
Marzena Sadowska-Serafin

Członek Zarządu:
Krystyna Jasztal