Zarząd ROD

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska

Wice-Prezes Zarządu:
Krystyna Dorawa

Członek Zarządu:
Marta Stefańska

Sekretarz:
Marta Marcińczak

Skarbnik:
Krystyna Jasztal 

Kontakt:
+48 505 649 390