Zarząd ROD

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska

Z-ca Prezesa Zarządu:
Krystyna Dorawa

Członek Zarządu:
Krystyna Jasztal