Zarząd ROD

ZARZĄD KOMISARYCZNY

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska

Sekretarz Zarządu:
Andrzej Kostański

Członek Zarządu:
Czesław Skonecki