Zarząd ROD

ZARZĄD KOMISARYCZNY

Prezes Zarządu:
Elżbieta Gozdek-Pawłowska, tel. 513 779 002

Sekretarz Zarządu:
Andrzej Kostański

Członek Zarządu:
Czesław Skonecki